Η υπέρμετρη φορολογία εξοντώνει τους καπνοκαλλιεργητές

Τα προβλήματα των καπνοπαραγωγών έθεσε ο πρόεδρος των Ελλήνων καπνοπαραγωγών στη συνεδρίαση του συμβούλιο της ΠΕΔΚΜ. Όπως σημείωσε ο Θεόδωρος Ιορδανιδης η υπέρμετρη φορολογία εξοντώνει τους καπνοκαλλιεργητές σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Διαβάστε Περισσότερα

Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στις 15/11/2017

Στις 15 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ όπου έκανε τοποθέτηση με τα αιτήματα των καπνοπαραγωγών ζητώντας την πλήρη συμπαράσταση με ανάλογο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Διαβάστε Περισσότερα