Επιστολή στήριξης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παρατίθεται παρακάτω η επιστολή στήριξης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενημερωθείτε ότι στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2017 συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα που έχει προκύψει με τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι 15.000 οικογένειες καπνοπαραγωγών λόγω της υψηλής φορολόγησης του εισοδήματος τους, τις αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών τους, τη γενικότερη αύξηση των γεωργικών εφοδίων και την αδιαφορία της Πολιτείας να λύσει το θέμα των αλλοδαπών εργατών γης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την τοποθέτηση όλων των παρατάξεων ομόφωνα εκφράζει:

Α. Την πλήρη στήριξη για τη μείωση της φορολογίας των καπνοπαραγωγών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα.

Β. Το αίτημα να επιλυθεί από την Κυβέρνηση το θέμα των εποχιακών αλλοδαπών εργατών γης και να παραμείνει το καθεστώς του εργοσήμου το οποίο ενέχει θέση μισθοδοσίας ώστε όλο αυτό το έξοδο να μειώνει την φορολόγηση των αγροτών.

Γ. Το αίτημα να συνεχισθεί η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της καλλιέργειας καπνού η οποία αποτελεί μοναδική λύση για τις 15.000 οικογένειες που απασχολούνται κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε πολλές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ