Απόφαση συμπαράστασης στους καπνοπαραγωγούς από την ΠΕΔ Θεσσαλίας

Ακολουθεί απόσπασμα από το 11ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Στη Λάρισα, σήμερα την 7η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας (ΠΕΔΘ) , συνέρχεται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΘ, μετά την υπ' αριθ. 1127/2-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου Κωτσού Γεωργίου , Δημάρχου Μουζακίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 75/2011.

Παρόντες:

 1. ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , δήμαρχος Μουζακίου
 2. ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ δημ. σύμβουλος Λαρισαίων
 3. ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , δήμαρχος Φαρκαδόνας
 4. ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
 5. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , δήμαρχος Κιλελέρ
 6. ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, δήμαρχος Καρδίτσας
 7. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , δήμαρχος Τεμπών
 8. ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , δήμαρχος Πύλης
 9. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , δήμαρχος Σκιάθου
 10. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δημ. σύμβουλος Λαρισαίων
 11. ΚΟΜΗΤΣΑΣ ΡΙΖΟΣ, δήμ. σύμβουλος Κιλελέρ
 12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, δημ. σύμβουλος Σοφάδων
 13. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δημ. σύμβουλος Λαρισαίων
 14. ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, δημ. σύμβουλος Φαρκαδόνας
 15. ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , δημ. σύμβουλος Βόλου
 16. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, δημ. σύμβουλος Τρικκαίων
 17. ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, δημ. σύμβουλος Βόλου

Απόντες αν και νομίμως προσκλήθηκαν

 1. ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , δήμαρχος Σοφάδων
 2. ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα
 3. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, δήμαρχος Λαρισαίων
 4. ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , δήμαρχος Αλμυρού

Αφού διαπιστώνεται πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 21 μελών βρίσκονται παρόντα 17 μέλη , κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η υπάλληλος της ΠΕΔΘ Θεσσαλίας κ. Νούλα Στυλιανή Δ.Ε . Διοικητικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90:/2017
14.ΘΕΜΑ: Απόφαση συμπαράστασης στους καπνοπαραγωγούς.

Εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της ΠΕΔΘ κ. Κωτσός Γεώργιος ενημέρωσε τα μέλη για την επιστολή του Προέδρου της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνού (ΚΑΠΝΙΚΗ) κ.
Ιορδανίδη στην οποία διαφαίνονται τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι 15.000 οικογένειες καπνοπαραγωγών λόγω της υψηλής φορολόγησης του εισοδήματος τους ,τις αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών , τη γενικότερη αύξηση των γεωργικών εφοδίων και την αδιαφορία της πολιτείας να λύσει το θέμα των αλλοδαπών εργατών γης. Συνεχίζοντας πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ την πλήρη στήριξη στους καπνοπαραγωγούς. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών όπου κανείς δεν διαφώνησε.

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Εκφράζει την πλήρη στήριξη για τη μείωση της φορολογίας των καπνοπαραγωγών , οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα.
 2. Ζητά να επιλυθεί από την Κυβέρνηση το θέμα των εποχιακών αλλοδαπών εργατών γης και να παραμείνει το καθεστώς του εργοσήμου το οποίο ενέχει θέση μισθοδοσίας και όλο αυτό το έξοδο μειώνει την φορολόγηση των αγροτών.
 3. Ζητά να συνεχισθεί η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκη Ένωση για τη στήριξη της καλλιέργειας καπνού η οποία αποτελεί μοναδική λύση για τις 15.000 οικογένειες που απασχολούνται κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε πολλές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Ο Πρόεδρος

 

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήμαρχος Μουζακίου

Η Γραμματέας

 

ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Δημ. Σύμβουλος Λαρισαίων